Vaccination

Vi erbjuder vaccinationsservice med rådgivning och malariaprofylax. Vår personal har erfarenhet av vaccinationer och resemedicinsk rådgivning. Vi strävar efter att ge en snabb och professionell service med rådgivning och vaccination oberoende av vart du skall resa i världen.

Se prislista för uppdaterade priser