Jourverksamhet

Välkommen till Jourcentral Karlshamn, Brunnsgårdens vårdcentral Erik Dahlbergsvägen 30.

Jourcentralen har öppet vardagar mellan klockan 17.00 och 21.00.Lördagar och söndagar har jourcentralen öppet mellan klockan 08.00 och 21.00. Här får du samma typ av vård som ges på vårdcentralerna dagtid på vardagar.

Ring alltid 1177 för att få tid på jourcentralen.