Hälsokontroller

Vi erbjuder Hälsoundersökningar, men i nuläget har vi uppehåll med dessa p.g.a. Covid-19.

Utgångspunkter för hälsoundersökningar är följande:
Ingår ej i högkostnadsskyddet
Ingår provtagning + Sjuksköterske/läkarbesök enligt nedan
Proverna ska vara tagna innan och svaren tillgängliga vid besöket
Hälsokontroller bokas via telefonrådgivningen

Liten hälsokontroll (1750kr)
Vår lilla hälsokontroll består av ett sjuksköterskebesök på Läkarhuset. Provtagning sker en vecka innan besöket, och man kommer då fastande till provtagningen.

Längd och vikt
Urinsticka
Blodtryck
Vätskebalans och njurfunktion (Na, Kalium, Krea)
Ämnesomsättningsprov (TSH)
Inflammationsprov (SR)
Njur-, tarm- och nervsystem (Kalcium)
Blodfetter, kolesterol (TG, LDL, HDL)
Blodvärde (Hb)
Leverprover (ALAT, ALP, GT)
Prostataprov (tas på män över 50 år eller enligt kunds önskemål)

Stor hälsokontroll (2500kr)
Vår stora hälsokontroll består av ett läkarbesök på Läkarhuset för en allmän undersökning, samt genomgång av prover och undersökningar. Provtagning och undersökningar sker en vecka innan besöket, och man kommer då fastande till provtagningen.

Längd och vikt
Urinsticka
Blodtryck
Vätskebalans och njurfunktion (Na, Kalium, Krea)
Ämnesomsättningsprov (TSH, T4)
Inflammationsprov (SR)
Njur-, tarm- och nervsystem (Kalcium)
Blodfetter, kolesterol (TG, LDL, HDL)
Leverprover (Alp, Asat, Alat och GT)
Blodvärde (Hb, B12)
Lungfunktionsprov (PEF)
EKG
Hörseltest
Prostataprov (tas på män över 50 år eller enligt kunds önskemål)