Vaccination mot Covid-19

Nu har vi på Läkarhuset påbörjat vaccination mot Covid -19. Vi följer de riktlinjer som Region Blekinge utarbetat enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Patienter över 90 år har därför kontaktats via telefon för erbjudande om vaccin. Under denna och nästa vecka kommer patienter med hemtjänst få ett brev från Region Blekinge med erbjudande om vaccin mot Covid -19. Erbjudandet gäller även för sammanboende till den personen som har hemtjänst. Vi önskar att brevet finns till hands vid tidsbokning och vid vaccinationstillfället för att säkerställa att rätt patientgrupp får vaccinet i detta skedet. Det är alltså endast de som får brev hem och de som vi från Läkarhuset kontaktar som i nuläget erbjuds vaccin.

Var rädda om varandra, fortsätt hålla avstånd.