Vaccination mot Covid -19

Vi fortsätter vaccinationerna mot Covid -19 och nu ökas takten upp tack vare att vi får fler vaccin i veckan än tidigare. Enligt riktlinjer från Region Blekinge är det fortsatt så att patienter kallas enligt ålder, där äldst kallas först, och vi är nu på åldrarna 70-79 år. Vi kommer att ringa till er för att erbjuda vaccination, och om ni inte kan svara eller om det inte finns giltigt telefonnummer i journalen, skickas ett brev hem till er med information om att vi ringt.