Vaccination mot Covid-19

Nästa vecka påbörjas vaccination med vaccin från Astra Zeneca, och vi fortsätter som tidigare även med Pfizers vaccin. Vi vaccinerar våra patienter med hemtjänst/hemsjukvård, samt patienter som är 80 år och äldre. När dessa patienter har erbjudits vaccin, kommer vi börja erbjuda till åldrarna 70-79 år. Patienter kan i nuläget inte själva välja vilket vaccin man vaccineras med.
 
Följande information lades ut på Region Blekinges facebooksida igår:
”Region Blekinge fortsätter sin vaccinering mot covid-19 och använder tills vidare även det vaccin som levereras av Astra Zeneca. I dag kom beskedet att Danmark stoppat Astras Zenecas vaccin av säkerhetsskäl, på grund av enstaka rapporter om blodpropp efter vaccination. Tidigare har sex andra länder i Europa gjort samma sak. Men Läkemedelsverket i Sverige bedömer att det inte finns tillräckligt stöd att avbryta vaccinationen. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gör samma bedömning. Därför fortsätter vi i Blekinge tills vidare att vaccinera även med Astra Zenecas vaccin.”