Övrig personal

Petra Ersson

Verksamhetschef/Sjuksköterska

Elisabet Granlöf Karlsson

Undersköterska

Annika Berggren

Administration

Nicolina Vikström

Receptionist

Filip Magnusson

Sjukgymnast

Helén Björkgren

Medicinsk sekreterare

Ulla Strandberg

Terapeut