Läkare

Marian Toma

Specialist i allmänmedicin

Iman Almethyab

Leg läkare

Katarina Stolinska

Specialist i allmänmedicin

Virginija Prakopaite

Specialist i internmedicin

Kerstin Röhl

Specialist i barn & ungdom

Akram Ghazal

Leg läkare