Bokning av vaccin mot Covid -19

Från och med den 16/4 kan alla som har fyllt 65 år boka tid för vaccination mot Covid -19 via 1177.se/blekinge. De som fyller 65 under detta året, men som inte har fyllt ännu kan kontakta sin vårdcentral för bokning av tid.

Enligt Region Blekinges riktlinjer kan man som patient inte välja vilket vaccin man får. Vi ger information om vilket vaccin man får vid vaccinationstillfället.

Bokning av vaccination mot Covid -19

Nu öppnas det upp på 1177.se för bokning av Covid-vaccination från och med ikväll, se text från Region Blekinge nedan. Vi fortsätter även att ringa till våra patienter i åldersordning och erbjuder vaccination.

Information från Region Blekinge:

”Nu kan äldre boka vaccination på internet

Från torsdag kväll kan du som är 70 år eller äldre boka tid för vaccination på 1177.se. Den nya tjänsten ger ytterligare en möjlighet att öka vaccinationstakten i Blekinge.

Under torsdagskvällen öppnar bokningen för vaccination på 1177.se/blekinge. Bokningen öppnas enligt åldersintervall där våra äldsta invånare får möjlighet att boka först. Just nu är det alltså personer födda 1951 och tidigare som kan boka tid för vaccination via internet.

– På det här sättet ger vi bättre valmöjligheter kring vaccination. Det betyder också att vi kan öka effektiviteten på våra vaccinationsställen som kan lägga mer tid på själva vaccinationerna. Vi kan helt enkelt öka takten, säger vaccinsamordnare Mats Berggren.

Själva bokningen är enkel. Du går in på 1177.se/blekinge och klickar dig fram till ”Boka tid för vaccination i Blekinge”.

Vaccinationen sker på vårdcentral och det är i första hand den vårdcentral du är listad på som gäller. Nya tider läggs ut löpande i takt med att det kommer mer vaccin.

– Så alla tillgängliga tider kan vara bokade, men vi ber alla att ha tålamod och rekommenderar att testa igen så snart som möjligt för att se om det finns nya tider. Alla som vill kommer att få vaccin även om du kan få vänta lite längre, säger Mats Berggren.

De som behöver hjälp med att boka tid kan ringa sin vårdcentral. Vaccinationen omfattar två doser, men du bokar bara tid för dos ett. Tid för dos två bokas när du är på vårdcentralen för att få din första dos.”

Frågor och svar – Covid-19 vaccination

Våra verksamheter får många frågor om möjligheten att vaccinera sig mot Covid-19. Nedan försöker vi besvara de vanligaste frågorna. Dokumentet kommer uppdateras fortlöpande och saknar du svar på din fråga kan du med fördel kontakta din Vårdcentral.

Varför är vaccination mot Covid-19 viktigt?

För den enskilde innebär vaccinet ett gott skydd mot en eventuellt allvarlig sjukdom. Genom att vaccinera dig bidrar du också som individ till en samlad motståndskraft mot viruset på befolkningsnivå. Detta skyddar de som av olika medicinska anledningar inte kan vaccineras.

När kan jag vaccinera mig?

Den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har godkänt fyra olika vaccin (210322). När väl vaccinet är godkänt inom EU sker fördelningen av vaccinet inom EU utifrån invånarantal.

När väl Sverige får vaccin fördelar Folkhälsomyndigheten vaccinet ut till Sveriges 21 regioner utifrån åldersdemografi (dvs regioner med relativt äldre befolkning får mer vaccin).

När väl regionerna fått tillgång till vaccinet har det i första hand fördelats till de som bor på s k Särskilda boenden (äldreboenden) samt de som har hemtjänst/hemsjukvård inklusive för den personal som arbetar inom dessa verksamheter. Samtliga regioner har från mitten av mars påbörjat vaccinering av de som är 80 år och äldre. Regionerna har därvidlag kommit olika långt.

De vaccin som godkänts i Europa kräver för bästa effekt dessutom två doser med olika långt mellanrum för bästa effekt vilket gör att alla doser inte kan användas innan ytterligare leverans är säkrad. Denna strategi är under ev omprövning för att ev tillse att så många som möjligt får den första dosen vaccin.

När väl riskgrupperna samt den personal som arbetar med riskgrupper är vaccinerade räknar vi med att komma igång med vaccination av övriga befolkningen som är äldre än 18 år. Med nuvarande info (mars 2021) beräknas detta ske runt maj månad men ingen blir gladare än vi om så kan ske tidigare.

Kan Sverige godkänna vaccinet snabbare på egen hand för att snabba på processen?

Formellt kan vi i Sverige godkänna vaccinet (om Läkemedelsverket gör den bedömningen att vaccinet är effektivt och säkert) före EU. Sverige har valt att följa EU´s process för att undvika den situation som uppstod våren 2020 där olika europeiska länder hanterade distributionen av skyddsutrustning på olika vis och därmed försenade åtkomsten till detta i flera länder.

Varför har de kommit igång att vaccinera mot Covid-19 i Storbritannien men inte i Sverige?

Storbritannien har lämnat EU och har därför sin egen process runt godkännande av läkemedel inklusive vaccin.

Är det farligt att vaccinera sig?

Det är betydligt farligare att riskera drabbas av den allvarliga sjukdomen Covid-19. Innan godkännande av vaccin gör läkemedelsbolagen som producerar vaccinet omfattande testning av vaccinet för att säkerställa såväl effektivitet som säkerhet. Självklart riskerar den enskilda patienten som vaccinerar sig biverkningar (finns inget läkemedel/vaccin som inte riskerar ge några biverkningar) men det som hittills framkommit är av lindrig karaktär (ömhet på injektionsstället, kort febertopp, trötthet, ledvärk, huvudvärk) om riktlinjerna följs inklusive att de som tidigare drabbats av allvarlig reaktion av vaccination avstår. Biverkningarna är vanligtvis mildare hos de som är över 55 år.

Eftersom vaccinerna tagits fram i rekordtempo och vaccinet inte varit i bruk så länge är det extra viktigt att helt enligt gängse praxis följa upp rapporter om biverkningar både i det korta och längre perspektivet.

När uppnås maximal effekt av vaccinet?

Cirka en vecka efter andra dosen.

Kommer vaccinet ges till barn?

Nej. I nuläget planeras för vaccin till de som är över 18 år. Det behövs mer erfarenhet av vaccinet för barn innan det kan bli aktuellt vaccinera barn. Barn drabbas dessutom mycket sällan av allvarlig sjukdom till följd av Covid-19.

Kommer vaccinet ges till gravida?

I hittills framkommen information avvaktar vi med vaccination av gravida.

Vad kostar det att vaccinera sig?

Vaccinet kommer att vara avgiftsfritt för dig som individ. Staten betalar för vaccinet via skatteintäkter.

Kommer jag behöva vaccinera mig mot Covid-19 varje år likt vaccinet mot säsongsbunden influensa?

Det vet vi ännu inte eftersom varaktigheten av motståndskraft mot viruset efter vaccination ännu inte kunnat studeras för mer än några månader.

Måste jag vaccinera mig om jag haft Covid-19?

Ja eftersom skyddet mot att återigen insjukna i Covid-19 avtar successivt efter cirka sex månader efter genomgången Covid-19. Det pågår studier som granskar om de som haft Covid-19 ev skulle kunna avvakta vaccin alternativt klara sig med en dos vaccin. Det finns ännu inga riktlinjer som rekommenderar detta.

Måste jag genomgå tester innan vaccination?

Nej du kommer behöva fylla i en hälsodeklaration som syftar till att fånga upp de tillstånd och den medicinering som gör det olämpligt med vaccination men det behövs inga tester av t ex blod.

Kommer jag kunna leva helt utan de restriktioner som finns till följd av pandemin efter det att jag vaccinerats?

Nej. Vi vet ännu inte om de som vaccinerats trots allt kan fortsätta sprida sjukdomen som bärare av viruset utan att själva uppvisa symptom. Detta kommer också kartläggas i studier efter det att allt fler vaccinerats.

Kommer vaccinet vara effektivt även mot de stammar av viruset som nu hittats i t ex Storbritannien?

Hittills framkomna data tyder på det.

Kommer vaccinet vara effektivt mot de stammar av viruset (mutationer) som hittats i Brasilien och Sydafrika?

Hittills framkomna data tyder på att hittills framtagna vaccin har lägre effektivitet mot dessa stammar. Läkemedelsbolagen som producerar vaccin arbetar för att ta fram effektiva vaccin även mot dessa stammar av viruset.

Vaccination mot Covid -19

Vi fortsätter vaccinationerna mot Covid -19 och nu ökas takten upp tack vare att vi får fler vaccin i veckan än tidigare. Enligt riktlinjer från Region Blekinge är det fortsatt så att patienter kallas enligt ålder, där äldst kallas först, och vi är nu på åldrarna 70-79 år. Vi kommer att ringa till er för att erbjuda vaccination, och om ni inte kan svara eller om det inte finns giltigt telefonnummer i journalen, skickas ett brev hem till er med information om att vi ringt.

Vaccination mot Covid-19

Nästa vecka påbörjas vaccination med vaccin från Astra Zeneca, och vi fortsätter som tidigare även med Pfizers vaccin. Vi vaccinerar våra patienter med hemtjänst/hemsjukvård, samt patienter som är 80 år och äldre. När dessa patienter har erbjudits vaccin, kommer vi börja erbjuda till åldrarna 70-79 år. Patienter kan i nuläget inte själva välja vilket vaccin man vaccineras med.
 
Följande information lades ut på Region Blekinges facebooksida igår:
”Region Blekinge fortsätter sin vaccinering mot covid-19 och använder tills vidare även det vaccin som levereras av Astra Zeneca. I dag kom beskedet att Danmark stoppat Astras Zenecas vaccin av säkerhetsskäl, på grund av enstaka rapporter om blodpropp efter vaccination. Tidigare har sex andra länder i Europa gjort samma sak. Men Läkemedelsverket i Sverige bedömer att det inte finns tillräckligt stöd att avbryta vaccinationen. Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA gör samma bedömning. Därför fortsätter vi i Blekinge tills vidare att vaccinera även med Astra Zenecas vaccin.”

Information om vaccination mot Covid-19

Här kommer en liten uppdatering om vaccinationen mot Covid -19. Vi vaccinerar enligt Region Blekinges riktlinjer, och befinner oss fortfarande i fas 1. Det innebär att patienter som har hemtjänst eller hemsjukvård vaccineras i första hand, men även patienter över 80 år. I nuläget är det de som fått brev hem som kan kontakta oss för bokning av tid. Övriga patienter som är aktuella för vaccination kontaktas via telefon av oss på Läkarhuset.

Så fort vi kommer att börja vaccinera enligt fas 2 kommer det att meddelas här på vår hemsida, och vi meddelar då också hur man bokar tid.

Information om Vaccin mot Covid-19

Nedan följer uppdaterad information från 1177.se angående när det är dags för vaccination mot Covid -19 här i Blekinge.

 

Vaccination mot covid-19 i Blekinge

Preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 i Blekinge

Preliminär tidplan för vaccination mot covid-19 i Blekinge. Tidplanen finns förklarad i texten som följer.

Det är bara du som har fått information om att kontakta vården för att boka tid för vaccination mot covid-19 som kan boka tid i dagsläget.

Planeringen inför vaccinationer i Region Blekinge utgår från Folkhälsomyndighetens nationella plan för vaccination mot covid-19. Det primära syftet med vaccinationen i det första skedet är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19.

Vaccinationen i Blekinge är påbörjad och kommer att pågå till sommaren 2021. Tillgången till vaccin styr takten i vaccinationsarbetet.

Tid för vaccination

När det är din tur att bli erbjuden vaccin kommer Region Blekinge att informera dig om hur och när du bokar tid för vaccination.

För dig som är född 1956 eller tidigare

När det är din tur att boka tid för vaccination får du ett brev hem i brevlådan med mer information om hur du gör för att boka din tid. Det förekommer att vi ringer upp dig för att boka tid. Det gäller framförallt om du är 90 år eller äldre.
Det kommer vara möjligt att boka tid genom att ringa vårdcentralen eller använda e-tjänst på 1177.se.

Preliminär vaccinationsplan

Det går inte att säga när de olika faserna avslutas. Det beror på främst tillgången till vaccin.

Fas 1, januari-februari

Fas 1 är påbörjad. Följande personer vaccineras under fas 1:

 • Du som bor på särskilt boende för äldre.
 • Du som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen.
 • Du som är vuxen och bor tillsammans med någon som har hemtjänst.
 • Du som arbetar på särskilt boende för äldre eller nära personer som har hemtjänst.
 • Du som är prioriterad hälso- och sjukvårdspersonal.

Fas 2, påbörjas i mars:

Följande personer vaccineras under fas 2:

 • Du som är vuxen och får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken. Vaccination sker i på särskilda boenden eller på vårdcentral.
 • Du som är 65 år eller äldre. Vaccination sker på vårdcentral.
 • Du som har ett särskilt medicinskt tillstånd, till exempel har genomgått en transplantation eller får dialys, eller bor med någon som har det. Vaccination sker på infektionskliniken på Blekingesjukhuset, sjukhusets mottagningar eller på vårdcentral.
 • Du som arbetar inom vården eller omsorgen och arbetar nära de som får vård eller omsorg. Vaccination sker på arbetsplatsen.

Fas 3, påbörjas i april

Följande personer vaccineras under fas 3:

 • Du som är 60–64 år.
 • Du som är 18 år eller äldre och har en sjukdom eller ett tillstånd som gör att du riskerar att bli svårare sjuk i covid-19, till exempel en kronisk hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller Downs syndrom.
 • Du som av vissa anledningar har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19. Det kan till exempel vara om du har en demenssjukdom.

Vaccinationen sker på vårdcentral. Du som av vissa anledning har svårt att följa råden för att minska spridningen av covid-19 kan eventuellt bli vaccinerad på annan lämplig mottagning.

Fas 4, påbörjas i april eller maj

Följande personer vaccineras under fas 4:

 • övriga personer som är 18–59 år som inte tillhör en riskgrupp. Vaccinationen sker på vårdcentral.

Frågor om vaccination

Information om hur vaccinationen ska gå till rent praktiskt kommer att finnas här på 1177.se samt regionblekinge.se. Region Blekinge kommer löpande berätta om hur arbetet med förberedelserna för vaccineringen mot covid-19 går.

Vaccination mot Covid-19

Nu har vi på Läkarhuset påbörjat vaccination mot Covid -19. Vi följer de riktlinjer som Region Blekinge utarbetat enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Patienter över 90 år har därför kontaktats via telefon för erbjudande om vaccin. Under denna och nästa vecka kommer patienter med hemtjänst få ett brev från Region Blekinge med erbjudande om vaccin mot Covid -19. Erbjudandet gäller även för sammanboende till den personen som har hemtjänst. Vi önskar att brevet finns till hands vid tidsbokning och vid vaccinationstillfället för att säkerställa att rätt patientgrupp får vaccinet i detta skedet. Det är alltså endast de som får brev hem och de som vi från Läkarhuset kontaktar som i nuläget erbjuds vaccin.

Var rädda om varandra, fortsätt hålla avstånd.

Vaccination mot Covid-19

Nedan följer information kring de olika faser som Folkhälsomyndigheten utarbetat kring kommande vaccination mot Covid-19. Vidare information om vaccinationen finns att finna både på Folkhälsomyndighetens hemsida och på 1177.se. I nuläget går det inte att boka vaccination mot Covid-19 via sin vårdcentral, och vi har heller ingen kö som man kan sätta upp sig på för att få förtur.

Vi kommer naturligtvis att uppdatera informationen löpande, både här på vår hemsida, men också på vår Facebooksida Läkarhuset Karlshamn.

——————————————————————————————————————————————————————–

Alla över 70 står näst på tur för vaccin mot covid-19

Personer som är 70 år och äldre rekommenderas få tillgång till vaccin mot covid-19 när den andra fasen i vaccinationsinsatserna inleds. Folkhälsomyndigheten redovisar nu nästa steg i prioriteringsarbetet.

Den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död och den tydligaste riskfaktorn är hög ålder. Det är utgångspunkten i Folkhälsomyndighetens arbete med att ta fram rekommendationer till regioner och kommuner för deras arbete med att utföra vaccinationerna. Tillgången till vaccin kommer att avgöra hur snabbt det går att erbjuda vaccinet till fler.

En ny delredovisning i den nationella planen för vaccination mot covid-19 publiceras nu. Den omfattar fas 2.

Fas 1

I en första fas , den som just har inletts, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen. Ett indirekt skydd för dessa grupper kan även uppnås genom att tidigt vaccinera personal inom omsorg och hälso- och sjukvård som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

Fas 2

I den andra fasen, som väntas kunna komma igång i mars 2021, rekommenderas vaccination av:

 • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.

 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.

 • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

Nationell plan för vaccination mot covid-19 – rekommendation för fortsatt vaccination av prioriterade grupper

Fas 3

I denna fas, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår.

Fas 4

I den avslutande fasen kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som inte tillhör en riskgrupp.

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit ett avtal om att alla vuxna som bor i Sverige ska ha erbjudits vaccination mot covid-19 under det första halvåret 2021.

Vaccination av barn i riskgrupper

Det godkända vaccinet mot covid-19 är ännu inte fullt utprövat på barn. Barn löper också generellt en låg risk att drabbas av allvarlig covid-19-sjukdom. Därför har Folkhälsomyndigheten valt att avvakta med att rekommendera vaccination av personer som är under 18 år. För de barn som har vissa sjukdomar eller tillstånd som kan innebära en ökad risk för svår covid-19-sjukdom kan vaccination ändå diskuteras i särskilda fall, med barnets behandlande läkare.

Influensavaccination 2020

Välkomna till oss för att vaccinera Dig mot årets influensa. Vid besöket går det även att få vaccination mot lunginflammation, som är en engångsvaccination.

Detta året önskar vi att alla patienter i första hand bokar tid, för att undvika köbildning. Ring 0454-39500, välj knappval 3 för bokning av tid.

Vi kommer dock att ha öppet följande tider för de som inte haft möjlighet att boka tid:

Tisdag 10/11 kl. 15.00-17.00

Tisdag 17/11 kl. 15.00-17.00

Tisdag 24/11 kl. 15.00-17.00

Tisdag 1/12 kl. 15.00-17.00